Ve školním roce 2023/2024 pokračujeme na naší škole v podpoře rozvoje nadaných žáků.