Děti z ostravských základních škol Gen. Píky a Zelená přivítaly v týdnu od 30. září do 4. října své protějšky z Čadci - žáky základních škol Jana Amose Komenského a Rázusova. Společného setkání se účastnilo celkem 80 žáků, pro které byl v Ostravě připraven bohatý program.

 

První společný den děti strávily v Zoologické zahradě v Ostravě, kde se dozvěděly spoustu nového o zvířatech a přírodě. Lektoři zoo pro ně připravili tři velmi zajímavé programy: Africká zvířata, Sloni a Les všemi smysly.

V úterý všichni společně navštívili Dolní oblast Vítkovice, což jim zabralo půl dne, a pak zamířili do Landek parku, kde si prohlédli Hornické muzeum a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak těžké to měli horníci, když tzv. „fárali“.

Ve středu se účastníci projektu vydali autobusem do Dřevěného městečka a Mlýnské doliny, které jsou součástí skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Prohlédli si mimo jiné i rožnovský Slavín, kde jsou pohřbeny významné osobnosti regionu, jako např. Emil Zátopek, skokan na lyžích Jiří Raška, diskař Ludvík Daněk nebo autor slavných Broučků Jan Karafiát. Přestože jsme muzeum navštívili mimo sezonu, mohli jsme nahlédnout do interiérů mlýna a kovárny. Na závěr středečního programu se všichni rozhodli zdolat pěší túru k soše Radegasta na Pustevnách. I přes nepřízeň počasí v tento den si všichni výlet, včetně návštěvy Koliby, kde se zahřáli místními specialitami, velmi užili.

Ve čtvrtek jsme společně poznávali Ostravu, kterou jsme si nejprve prohlédli s průvodcem z výšky věže Nové radnice. Procházkou podél řeky Ostravice jsme zamířili k památníku Rudé armády v Komenského sadech, kterými jsme poté prošli směrem k mostu Miloše Sýkory. Cestou přes centrum města jsme na Masarykově náměstí uctili na pietním místě také památku zesnulého Karla Gotta. Nicméně nejvíce žáci (především ze Slovenska) ocenili návštěvu nákupního centra Nová Karolina. Večer jsme zhlédli divadelní představení bratří Formanů Deadtown, které se uskutečnilo v rámci festivalu Spectaculo interesse ve stanu na Černé Louce.

Poslední den byl ryze sportovní. Žáci ve smíšených družstvech soutěžili v deseti netradičních disciplínách a následně ve vybíjené. Ceny pro nejlepší tři týmy předali ředitelé Mgr. Jan Veselý ze základní školy Gen. Píky v Ostravě, PaedDr. Aleš Koutný ze základní školy Zelená v Ostravě a místostarostka Mgr. Alena Pataky z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Na závěr dne již nezbývalo než se rozloučit s novými slovenskými kamarády a těšíme se na viděnou v příštím roce na Slovensku.


Tato akce se uskutečnila v rámci první části projektu Československé spolupráce s názvem „Spoznajme sa navzájom“ (CZ/FMP/11b/03/049), který je podpořen dotací z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Zahraničním partnerem projektu je město Čadca.