Řád školní jídelny 2020 - 2021

Provozní řád školní jídelny - Školní jídelna zabezpečuje stravování žákům a zaměstnancům školy, taktéž externím strávníkům ve vyhrazenou dobu.

Vnitřní řád školní družiny 2020 - 2021

Školní a klasifikační řád - verze 2013