Za první republiky byly kavárny místem, kde se stejně jako dnes scházeli přátelé k posezení, vedly se zde důležité řeči o politice a aktualitách z domova i ze světa. Návštěva kavárny se ale před sto lety na rozdíl od dnešních zvyků často protáhla na několik hodin – v době, kdy neexistoval internet ani mobilní telefony, bylo posezení u kávy (v případě pánů i něčeho ostřejšího) a zákusku společenskou událostí, na kterou si bylo třeba vyhradit dostatek času. 

 

V naší prvorepublikové kavárně jsme si za zvuku dobové hudby, živého klavírního vystoupení i vystoupení tanečního kroužku vychutnali tradiční prvorepublikové nápoje a zákusky, poseděli s přáteli, rodiči i učiteli, a zažili tehdejší atmosféru. Ten, kdo dorazil v dobovém oblečení, obdržel malou sladkou pozornost.

Děkujeme našim parlamentářům za skvělé odpoledne!